KAJIWEBLOG : トンブクトゥ

2013年2月7日木曜日

トンブクトゥ

トンブクトゥ、トンブクトゥ、トンブクトゥ、とうなされながら目をさます。